fbpx
L’OCCITANE

L’OCCITANE

L’OCCITANE ជាជែលដុសសំអាតស្បែកខ្លួនដែលមានក្លិនក្រអូបប្រហើរជាក្លិនសំរាប់នារីៗជាមួយនិង”ROSA CENTIFOLIA” លំអងផ្កាមកពីបារាំងល្អសំរាប់សំអាតស្បែកដងខ្លួនឲ្យទន់ក្រអូបម៉ត់រលោង។ ស្វែងរកទីនេះ ← ATTITUDE URSA MAJOR...