fbpx
AVALON ORGANICS

AVALON ORGANICS

AVALON ORIGINICS ជាប្រភេទឡេសំរាប់លាបប្រអប់ដៃដែលជួយបំប៉នយ៉ាងជ្រៅហើយផ្ដល់សំណើមនិងជាតិទឹកបានយូរសំរាប់ស្បែកស្ងួត។ឡេលាបដៃនេះផលិតពីរុក្ខជាតិសិរីរាង្គដូចជា “LAVENDER” និងប្រេងដែលមិនអាចខ្វះបាន”ALOE VERA” “VITAMIN E” និង”BETA...
HEMPZ

HEMPZ

HEMPZ ជាឡេលាបស្បែកដែលផ្សំពីរុក្ខជាតិផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកដងខ្លួនដែលត្រូវការចាំបាច់ជាប្រចាំថ្ងៃនិងជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញផ្ដល់សំណើមខ្ពស់ដល់ស្បែកដែលស្ងួតខ្លាំង”SHEA BUTTER GINSENG”ធ្វើឲ្យស្បែកធូរស្បើយ”VITAMIN...
HERBIVORE

HERBIVORE

HERBIVORE ជាស្រ្កាប់ដុសស្បែកខ្លួនដែលមានជាតិសំណើមខ្ពស់ដែលបានលាយបញ្ចូល”SUGAR” ស្កររដិបរដុបសំរាប់ដុសខាត់ថ្នមៗលើស្បែកដៃជើងនិងដងខ្លួន ហើយមាន “VIRGIN COCONUT” ដែលផ្ដល់ជាតិសំណើមខ្ពស់និងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងនិងមានធាតុផ្សំបន្ថែមដូចជា”MOROCCAN...
SHOUVY

SHOUVY

ឡេលាបស្បែក SHOUVY លក្ខណះពិសេសរបស់”VITAMIN C” “KOJIC ACID” “VITAMIN Q10” និងធ្វើឲ្យអ្នកស្រលាញ់ឡេលាបស្បែកនេះព្រោះវាមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យស្បែកស ទន់...